Archiwum Polityki

System nie oddaje

Odniosłem wrażenie, że ranking wyższych uczelni [Dodatek, POLITYKA 13] nie odzwierciedla w pełni pozycji i możliwości Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku informatyka. W grudniu 2002 r., już po złożeniu ankiety, wydział nasz uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w dziedzinie informatyki. Fakt ten ma znaczący wpływ na pozycję naukową naszego ośrodka, a nie został uwzględniony w rankingu.

Drugi problem ma charakter metodologiczny. Przy ocenie infrastruktury brany jest pod uwagę jej stan w całej uczelni. W uniwersytetach niezbyt wielka liczba komputerów na kierunkach humanistycznych wpływa negatywnie na ocenę stanu infrastruktury na informatyce. Uważam, że liczba komputerów, którymi posługują się socjologowie lub poloniści, nie ma związku z poziomem i warunkami studiowania na informatyce. Wydział Matematyki i Informatyki UAM ma od dwóch lat nową siedzibę i jest znakomicie wyposażony dzięki wysiłkom władz uczelni i przeznaczaniu na cele inwestycyjne sporych środków własnych wydziału. (...) Sądzę, że przyjęty system punktacji nie oddaje rzeczywistej pozycji naszego wydziału.

Prof. dr hab. Zbigniew Palka

dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

Polityka 20.2003 (2401) z dnia 17.05.2003; Listy; s. 108
Reklama