Archiwum Polityki

Nigdy nie przestaniemy szukać

Mimo że od zakończenia wojny minęło 60 lat, ludzie wciąż poszukują swoich bliskich. I co ważniejsze – ciągle ich odnajdują. Nadzieja umiera ostatnia.

Janina Stobniak-Smogorzewska, autorka tomu „Kresowe osadnictwo wojskowe 1920–1945”, uważa, że to był prawdziwy przypadek, choć cudowny. Podczas pracy nad nową książką o wojennych losach osadników wojskowych (udało się dotychczas zgromadzić dwa tysiące nazwisk zabitych) otrzymała dwa listy, opisujące śmierć jednego z osadników. Obie relacje różniły się w szczegółach. Starając się wyjaśnić nieścisłości, Smogorzewska odkryła ze zdumieniem, że bez wątpienia ma przed sobą listy braci, Jerzego i Stanisława Jabłonowskich, z których żaden nie wie nic o losie drugiego.

Polityka 51.2005 (2535) z dnia 24.12.2005; Społeczeństwo; s. 132