Archiwum Polityki

Wyścig krzywd

Rozmowa z filozofem Jürgenem Habermasem

Adam Krzemiński: – Panie profesorze, jakie znaczenie może mieć dla Europy, dla Polski, dla samych Niemiec wybór Niemca na papieża? U nas zwraca się przede wszystkim uwagę na kontynuację wobec Jana Pawła II, z którym kardynał Ratzinger ściśle współpracował. Ale już Timothy Garton Ash uważa, że akurat Benedykt XVI ze względu na swą nieustępliwą postawę mimo woli może przyspieszyć dechrystianizację Europy.

Jürgen Habermas: – Cieszyłbym się z takiego gestu, jakim byłaby pierwsza wizyta nowego papieża akurat w Polsce.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Świat; s. 58
Reklama