Archiwum Polityki

Długi ogon zaciska pętlę

Nie jesteśmy komunistami, ale commonistami, zapewniają zaangażowani w inicjatywę Creative Commons, międzynarodowy ruch walczący o bardziej elastyczne traktowanie praw autorskich w Internecie. Pod koniec kwietnia ruszył jego polski oddział.

Cyberprzestrzeń – niematerialne, ale jak najbardziej rzeczywiste środowisko ludzkiej aktywności, wykreowane przez nowe technologie komunikacyjne. O realności cyberprzestrzeni świadczą krążące w niej miliardy dolarów i nasilająca się walka o władzę. Lawrence Lessig, profesor prawa ze Stanford University w USA, ostrzega, że stawką tej walki jest wolność i demokracja w XXI w. Lessig, twórca inicjatywy Creative Commons, to doskonały prawnik, jeszcze lepszy wykładowca i zaangażowany misjonarz sprawy wolności w dobie Internetu.

Polityka 20.2005 (2504) z dnia 21.05.2005; Nauka ; s. 78
Reklama