Archiwum Polityki

Czynsz – sprawa polityczna

Państwo nie ma prawa obarczać kamieniczników obowiązkiem finansowego wspierania lokatorów. Właściciele domów nie mogą wyręczać rządu ani samorządów w pomocy dla najuboższych. Taka jest wymowa werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że ustawa ograniczająca wzrost czynszów do 10 proc. rocznie jest niezgodna z konstytucją. Łamie prawo własności, gdyż na skutek wieloletnich ograniczeń opłaty za wynajem pokrywają zaledwie 60–70 proc. rzeczywistych kosztów ponoszonych przez właścicieli.

Polityka 17.2005 (2501) z dnia 30.04.2005; Komentarze; s. 19