Archiwum Polityki

Od budowlanej do odsetkowej

Wszystkie ulgi mieszkaniowe likwidowano z uzasadnieniem, że nie zdają egzaminu i trzeba je zastąpić rozwiązaniem bardziej skutecznym. Czy naprawdę jest nim obowiązująca od 2002 r. ulga odsetkowa?

Ulgę remontową (przysługuje od 1992 r.) początkowo przyznawano na rok, przy bardzo skromnych wydatkach. Na przykład w 1995 r. górną granicą było 1860 zł, co wystarczało na wymianę jednego okna. Miała wtedy znacznie mniejsze powodzenie (skorzystało z niej 2,3 mln podatników). W roku 1997 po raz pierwszy przyznano ją na 3 lata, a limity zwiększono, co spowodowało skokowy wzrost jej popularności. W roku 1999, kiedy kończył się pierwszy trzyletni okres, skorzystało z niej już 6,5 mln Polaków.

Polityka 15.2005 (2499) z dnia 16.04.2005; Poradnik; s. 108