Archiwum Polityki

Stowarzyszenie im. Gai i Jacka

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do Stowarzyszenia im. Gai i Jacka Kuroniów, które zamierzamy powołać.

Celem Stowarzyszenia byłoby prowadzenie działań o charakterze pomocowym i charytatywnym: fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, pomoc domom dziecka, inicjowanie akcji mających na celu aktywizację ubogich środowisk, pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Generalnie Stowarzyszenie starałoby się wdrażać w życie idee Gai i Jacka streszczające się w ich powiedzeniu o „dawaniu wędki, a nie ryb”.

Polityka 15.2005 (2499) z dnia 16.04.2005; Listy; s. 130
Reklama