Archiwum Polityki

Zasiedzenie czy przemilczenie?

Sąd Najwyższy uwzględnił 21 grudnia kasację zasiedzenia Żelazowej Woli przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Potwierdził się więc mój opis tej sprawy w artykule „Jak Fryderyk w złe towarzystwo popadł” (Polityka 36/04): zasiedzenie owo orzeczono z oczywistym naruszeniem prawa, ponieważ o postępowaniu w sprawie własności trzeba powiadomić wszystkich zainteresowanych, a o tym procesie nie powiadomiono Skarbu Państwa ani resortu kultury, dzięki którym TiFC w ogóle mógł zaistnieć w tym obiekcie.

Polityka 1.2005 (2485) z dnia 08.01.2005; Kultura; s. 57