Archiwum Polityki

Oświadczenie

„Polityka Spółdzielnia Pracy w Warszawie oraz Redaktor Naczelny Tygodnika »Polityka” informują, iż w numerze 23/1999 tego Tygodnika z dnia 5 czerwca 1999 r. zamieścili na okładce tygodnika plakat autorstwa Pana Tomasza Sarneckiego – bez zgody autora oraz z naruszeniem integralności utworu. Tym samym naruszyli prawa autorskie, osobiste i majątkowe Pana Tomasza Sarneckiego”.

Wyjaśnienie:

Opublikowane wyżej, z wyroku sądu, oświadczenie kończy ponadpięcioletni spór sądowy między panem Tomaszem Sarneckim a „Polityką”.

Polityka 1.2005 (2485) z dnia 08.01.2005; Listy; s. 88