Archiwum Polityki

Polityka i obyczaje

Skrót od Unii Lewicy to UL, nic więc dziwnego, iż już podczas założycielskiego spotkania odwoływano się do miodnej symboliki, zaś osoby przystępujące do UL częstowane były chrupkami maczanymi w miodzie. Rozgniewało to posła Jerzego Czerwińskiego z Ruchu Katolicko-Narodowego, który w imieniu pszczelarzy patriotów ogłosił: „Sprzeciwiamy się kategorycznie przedstawianiu miodu jako znaku partii! Nie możemy dopuścić do skalania miodu przez polityków, których program jest sprzeczny z jego symboliką”.

Polityka 1.2005 (2485) z dnia 08.01.2005; Polityka i obyczaje; s. 106