Archiwum Polityki

ONZ

We wrześniu na 60 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciele 191 krajów będą się zastanawiać, jak zreformować tę instytucję i przywrócić jej skuteczność. Na wokandę wejdzie pewnie sprawa zwiększenia liczby stałych członków Rady Bezpieczeństwa.

Kiedy przed 60 laty tworzono organizację, zwycięskie mocarstwa (USA, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Chiny) zapewniły sobie stałe członkostwo w Radzie z prawem weta. Teraz cztery inne państwa – Niemcy, Indie, Brazylia i Japonia, które twierdzą, że już od lat biorą udział w misjach pokojowych i łożą niemałe pieniądze na utrzymanie światowego porządku, chciałyby mieć status stałych członków.

Polityka 52.2004 (2484) z dnia 25.12.2004; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 18