Archiwum Polityki

Irak

Na 30 stycznia wyznaczono datę pierwszych powszechnych wyborów po obaleniu reżimu Saddama Husajna. Mają one wyłonić 275-osobowe zgromadzenie narodowe, którego głównym zadaniem jest uchwalenie nowej konstytucji. Irakijczycy wybiorą też deputowanych do zgromadzeń 18 prowincji i autonomicznego parlamentu kurdyjskiego. Wystawić kandydatów chce ponad 120 partii; postanowiono, że co najmniej jedna czwarta mandatów w zgromadzeniu narodowym powinna przypaść kobietom. Wyżsi rangą funkcjonariusze byłego reżimu nie mogą kandydować, tak samo jak wojskowi i członkowie zbrojnego ruchu oporu.

Polityka 52.2004 (2484) z dnia 25.12.2004; Ludzie i wydarzenia. Świat; s. 19