Archiwum Polityki

Rektorzy chcą pomóc politykom

W debacie publicznej wokół Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji coraz częściej pojawiają się głosy, że kandydatów do Rady powinna wskazywać Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Miałoby to zapewnić apolityczność nadzoru nad mediami. Konferencja to nieformalne zrzeszenie rektorów tych szkół wyższych, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Została powołana w 1997 r. Przewodniczący KRASP, rektor UJ prof. Franciszek Ziejka przyznaje, że pomysł przekazania kontroli nad mediami środowiskom akademickim byłby wart poważnego rozważenia.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama