Archiwum Polityki

Nagrody Historyczne

W siedzibie redakcji redaktor naczelny Jerzy Baczyński wręczył – w obecności jurorów i wydawców – dyplomy laureatom Nagród Historycznych 2002 „Polityki”: Wandzie Krystynie Roman, Jerzemu Kochanowskiemu, Marcinowi Zarembie, przedstawicielowi Fundacji im. Karoliny Lanckorońskiej (prof. Maria Hirszowicz była nieobecna). W imieniu jury laureatom gratulował prof. Wojciech Wrzesiński.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama