Archiwum Polityki

Tajemnice spowiedzi

Artykuł Anny Szulc [„Sekret kapłana”, POLITYKA 11] zawiera pewną nieścisłość. Twierdzenie dotyczące tajemnicy spowiedzi, iż „pod groźbą ekskomuniki nie może jej ujawnić ani spowiadający, ani spowiadany”, jest mylne, gdyż jedynie kapłan naruszający tajemnicę spowiedzi jest obligatoryjnie zagrożony ekskomuniką. Natomiast osoby takie jak „tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach”, którzy naruszają tajemnicę, „powinni być ukarani sprawiedliwą karą, nie wyłączając ekskomuniki”.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Listy; s. 89
Reklama