Archiwum Polityki

Prześwietlania kliszy cd.

Piotr Pytlakowski zamieścił w swoim artykule [„Prześwietlanie kliszy”, POLITYKA 10, dot. prania pieniędzy w branży filmowej – red.] wypowiedź Mirosława Chojeckiego o rzekomych praktykach korupcyjnych stosowanych w Krajowej Radzie Radiofonii w trakcie procesu koncesyjnego, w którym Pan Chojecki był jednym z wnioskodawców, co potwierdzić mieli dwaj ówcześni członkowie Rady. Nie wiem z kim rozmawiał Pan Chojecki – z pewnością jednak nie ze mną – choć Go wówczas znałem i szanowałem – nie mogę pojąć jednak – dlaczego stawiając tak poważne zarzuty, nie ujawnia swoich rozmówców i dotąd nie podjął kroków przez prawo przewidzianych, skoro w sferze korupcji upatruje przyczyny swego niepowodzenia koncesyjnego.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Listy; s. 89
Reklama