Archiwum Polityki

Opinie

Janusz Onyszkiewicz
ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych:
– Czy Polska zostawiła sobie pole manewru? Jesteśmy krajem Europy Środkowo-Wschodniej i tutaj możemy rozgrywać swą kartę, a nie na Bliskim Wschodzie. Czy rząd nie powinien miarkować się w geopolitycznych zapędach?
– Na pytanie o polskie interesy na Bliskim Wschodzie odpowiedź, może nieoczywista, brzmi: tak, mamy tam interesy. Co prawda ropy stamtąd nie importujemy, ale robi to Europa Zachodnia.

Polityka 13.2003 (2394) z dnia 29.03.2003; Opinie; s. 104
Reklama