Archiwum Polityki

Tajny sygnał

Telewizja publiczna postanowiła zunifikować logo swoich programów. Teraz wszystkie cztery programy mają znak TVP. Każda literka jest w osobnej kratce, co ma świadczyć o tym, że nie istnieją między nimi żadne powiązania. Obok tego prostokącika, w prawym górnym rogu, pojawiają się cyferki 1, 2, 3 lub napis Polonia.

Ta rewolucyjna zmiana jest związana z pracami nad ustawą o radiofonii i telewizji, a także z działalnością komisji śledczej. Ma to być podobno tajny sygnał wysłany od prezesów telewizji do grup trzymających władzę i lobbystów, że chwilowo żaden program nie jest przewidziany do prywatyzacji.

Polityka 11.2003 (2392) z dnia 15.03.2003; Fusy plusy i minusy; s. 102
Reklama