Archiwum Polityki

Gdy Dania była więzieniem

Za kanwę powieści „Wizyta królewskiego konsyliarza” Pera Olova Enquista (ur. 1934) posłużyły autentyczne zdarzenia z dziejów osiemnastowiecznej Danii – tak pasjonujące, że z powodzeniem można by na ich podstawie nakręcić film spod znaku płaszcza i szpady. Oto w 1768 r. na dworze duńskiego króla Chrystiana VII pojawia się nadworny medyk Johann Friedrich Struensee. W krótkim czasie pozyskuje zaufanie cierpiącego na schizofrenię młodocianego monarchy i w jego imieniu wprowadza szereg oświeceniowych reform – a przy okazji nawiązuje romans z królewską małżonką Karoliną Matyldą.

Polityka 51.2004 (2483) z dnia 18.12.2004; Kultura; s. 58
Reklama