Archiwum Polityki

Paszport POLITYKI - Nominacje. Literatura

Tegoroczne nominacje w dziedzinie literatury pokazują, że tzw. Parnas bis – czyli pokolenie pisarzy urodzonych w latach 60. – ustępuje pola kolejnej generacji. Twórczość Jacka Dukaja (rocznik 1974), Sławomira Shutego (1973) i Tomasza Różyckiego (1970) daje nadzieję, że ci pisarze (i ich rówieśnicy) nadawać będą ton rodzimej literaturze. Ogółem zgłoszono 18 kandydatur. Wyraźnie wskazać można dwie nowe tendencje pojawiające się w głosach nominujących krytyków.

Polityka 51.2004 (2483) z dnia 18.12.2004; Kultura; s. 60
Reklama