Archiwum Polityki

Nie ma anonimowych chorych

Rozmowa z prof. Wiesławem W. Jędrzejczakiem, hematologiem, o nowych nadziejach w walce z białaczką

Paweł Walewski: – Kiedy ostatni raz widział się pan z Olą?

Prof. Wiesław Jędrzejczak: – Powinniśmy ją chyba nazywać panią Aleksandrą. Ma 26 lat, kończy studia. Przyjeżdża raz w roku na kontrolę i wtedy się spotykamy.

To pierwsza w Polsce osoba, której 20 lat temu pana zespół z Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej przeszczepił szpik.

To był pierwszy udany przeszczep allogeniczny (czyli pomiędzy osobami różnymi genetycznie – przyp.

Polityka 51.2004 (2483) z dnia 18.12.2004; Nauka ; s. 78
Reklama