Archiwum Polityki

Nagroda im. Barbary Łopieńskiej

Z okazji wydania „Męki twórczej”, ostatniej książki Barbary N. Łopieńskiej – zmarłej w styczniu 2004 r., wybitnej reporterki i autorki wielu fascynujących wywiadów – przypominamy, że w kwietniu 2004 r. z inicjatywy „Polityki”, „Res Publiki Nowej”, „Twojego Stylu”, „Vivy!”, „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Powszechnego”, z udziałem miesięcznika „Press” ogłoszona została inicjatywa przyznawania corocznej nagrody im.

Polityka 46.2004 (2478) z dnia 13.11.2004; Do i od redakcji; s. 22