Archiwum Polityki

Teoria Arystarcha

W rozmowie z prof. Owenem Gingerichem z Harvard University [„Dość kręcenia o obrotach”, POLITYKA 40] zabrakło ważnej informacji, że już kilkanaście wieków przed Kopernikiem teorię heliocentryzmu propagował grecki filozof (matematyk i astronom) – niejaki Arystarch. Wzmiankę na ten temat może polski czytelnik znaleźć u prof. Tatarkiewicza w jego „Historii filozofii”. Oryginalne prace Arystarcha nie przetrwały, spłonęły wraz z Biblioteką i Muzeum w Aleksandrii. Jednak fragmenty, odpisy jego dzieła znajdowały się w pracach innych starożytnych badaczy. I właśnie owe szczątkowe przekazy o wiedzy Arystarcha i jego teorii zainspirowały Kopernika. (...)

Bolesław Woźniak,

Łódź

Polityka 46.2004 (2478) z dnia 13.11.2004; Listy; s. 112
Reklama