Archiwum Polityki

Spirala kontroli

Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie osobliwym skrzyżowaniem NIK z ABW

Jest już projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, które ma zwalczać korupcję, ale też „działalność godzącą w interesy ekonomiczne państwa”. Funduszem operacyjnym tej instytucji, który stanowi tajemnicę państwową, ma zarządzać jej szef mianowany przez premiera (CBA jest urzędem administracji rządowej, czyli ma charakter nie niezależnej instytucji kontrolnej, ale kolejnej służby specjalnej). Jednocześnie jednak Biuro ma prawo dokonywać kontroli w instytucjach, mogą one trwać do 3 miesięcy.

Polityka 3.2006 (2538) z dnia 21.01.2006; Komentarze; s. 20
Reklama