Archiwum Polityki

Kroniki PRL

Wrzeczywistości Polski Ludowej z założenia miało być pięknie, a szczególnie pięknie miało być wówczas, gdy opisywała ją w dokumencie Polska Kronika Filmowa. I tak na początku lat pięćdziesiątych PKF powiadomiła, że socjalistyczna Warszawa otrzyma metro. Prace zakończyć się miały w ciągu czternastu lat, zaś przy budowie obiecano skorzystać z bezcennych doświadczeń i braterskiej pomocy budowniczych, najlepszego na świecie, moskiewskiego metra. PKF opisywała nie tylko piękne plany, ale do jej zadań należało „utrzymywanie ludowej czujności przeciw imperialnym siłom”.

Polityka 3.2006 (2538) z dnia 21.01.2006; Kultura; s. 59
Reklama