Archiwum Polityki

Disce puer latine

Dwa tysiące sto lat nie jest może rocznicą idealnie okrągłą, na okrąglejszą trzeba by jednak poczekać lat czterysta, jeśli nie dziewięćset, co mimo całego wrodzonego optymizmu wydaje mi się terminem nieco nazbyt odległym. Otóż dwa tysiące sto lat temu Plotius Gallus założył w Rzymie pierwszą szkołę retoryki łacińskiej. Nauka trwała w niej trzy lata, a uczono w niej prawidłowego posługiwania się językiem, teorii wymowy, sztuki zapamiętywania oraz układania i wygłaszania przemówień.

Polityka 3.2006 (2538) z dnia 21.01.2006; Stomma; s. 93
Reklama