Archiwum Polityki

Uwznioślić zmysły

Młody gdański poeta portretuje rozdarcie współczesnego człowieka między potrzebą spełnienia w doczesnej rzeczywistości a tęsknotą za bogatym życiem duchowym i zakorzenieniem w łasce religijnej wiary. To poezja wyrastająca z kontemplacji zmysłowych przyjemności, erotycznych przygód i doświadczeń, ale wychylona ku wyższym ludzkim potrzebom. Dąbrowski umiejętnie w swych wierszach balansuje między ironią a patosem, zwyczajnością a wzniosłością. Ta książka opowiada z pewnością o jednym: o niespodziance odkrycia innego wymiaru niż ten, w którym spełniamy – tu, na ziemi – nasze potrzeby.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Kultura; s. 58