Archiwum Polityki

Wreszcie Pankiewicz

Twórców podzielić można z grubsza na dwie grupy: tych, którzy wcześnie znaleźli swój styl i już się go wiernie trzymali, oraz tych, którzy całe życie szukali. Józef Pankiewicz z pewnością należał do tych drugich. Podobnie jak znacznie później Tadeusz Kantor, wiele podróżował, a każdy z jego wyjazdów owocował kolejnymi artystycznymi fascynacjami. A że żył dość długo, owych twórczych wolt sporo się nazbierało. Stąd w jego dorobku uważny widz bez problemu dopatrzy się zarówno wpływów impresjonizmu, postimpresjonizmu, symbolizmu, kubizmu, fowizmu.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Kultura; s. 59