Archiwum Polityki

Grypa nam niestraszna

Polacy nie są przerażeni ptasią grypą – wynika z badań CBOS. Dwie piąte (42 proc.) respondentów jest zdania, że ptasia grypa stanowi dla nich jedynie niewielkie zagrożenie, jedna trzecia (32 proc.) nie dostrzega niebezpieczeństwa, a jedynie co piąty (20 proc.) myśli, że zagrożenie epidemią jest poważne. Poglądy Polaków w tej sprawie nie są związane z ich wykształceniem, wiekiem ani miejscem zamieszkania.

Mimo dużego spokoju prawie połowa respondentów (46 proc.) ocenia, że rząd i odpowiednie służby nie czynią wystarczających kroków, by uchronić kraj przed epidemią. Jedna trzecia (34 proc.) ma przeciwne zdanie, a jedna piąta (20 proc.) nie ma opinii w tej sprawie.

Potencjalne zagrożenie wirusem ptasiej grypy nie wpłynęło na ograniczenie lub zaprzestanie spożywania drobiu przez Polaków. Zdecydowana większość respondentów (86 proc.) nadal je tyle drobiu co wcześniej, co dziesiąty ograniczył spożywanie tego typu mięsa, a jedynie co setny całkowicie z niego zrezygnował.

Większość ekspertów uważa, że szczepionka przeciw tradycyjnej grypie nie zapewnia ochrony przed ptasim wirusem, jednak najprawdopodobniej zwiększa szansę na łagodniejszy przebieg zakażenia i szybszy powrót do zdrowia. Przeciwko wirusowi grypy sezonowej, czyli zwykłej grypy atakującej ludzi, w ciągu ostatnich trzech miesięcy zaszczepiło się 8 proc. badanych, dwie trzecie (66 proc.) nie chciało się szczepić, a co czwarty (26 proc.) chciał to zrobić, ale nie miał takiej możliwości. Wśród badanych uważających, że ptasia grypa stanowi poważne zagrożenie, odsetek osób, które zaszczepiły się przeciwko grypie sezonowej, jest tylko nieznacznie większy (11 proc.) niż w pozostałych grupach.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Społeczeństwo; s. 78
Reklama