Archiwum Polityki

Grypa nam niestraszna

Polacy nie są przerażeni ptasią grypą – wynika z badań CBOS. Dwie piąte (42 proc.) respondentów jest zdania, że ptasia grypa stanowi dla nich jedynie niewielkie zagrożenie, jedna trzecia (32 proc.) nie dostrzega niebezpieczeństwa, a jedynie co piąty (20 proc.) myśli, że zagrożenie epidemią jest poważne. Poglądy Polaków w tej sprawie nie są związane z ich wykształceniem, wiekiem ani miejscem zamieszkania.

Mimo dużego spokoju prawie połowa respondentów (46 proc.

Polityka 2.2006 (2537) z dnia 14.01.2006; Społeczeństwo; s. 78