Archiwum Polityki

Piersi Łaumy

Przedstawiając początki państwa Polan (POLITYKA 1) pisaliśmy, że niemal każde państwo i dynastia mają swój mit cudownych narodzin. Potwierdza się to także w przypadku plemion litewskich.

W podaniach o początkach dawnej Litwy roi się od ludowych legend, odnotowanych przez Tomasza Narbutta w połowie XIX w. Oto jedna z nich: Bogini przecudnej urody Łauma zstąpiła na ziemię do pięknego młodziana, po czym w wyniku kontaktu z owym pięknisiem powiła dziecko. Chował się ów chłopiec Mejtus na ziemi nad Wilią u wieszczki, a Łauma go karmiła. Aż wyśledził to „bóg najwyższy”, zapewne Divirikis, porwał za nogi i między gwiazdy wrzucił.

Polityka 4.2006 (2539) z dnia 28.01.2006; Historia; s. 76