Archiwum Polityki

Partia silna jak TUR

Przedwojenna PPS, licząc najwyżej 30 tys. członków, zdobywała w wyborach ponad milion głosów. Popularność zjednywały jej liczne „przybudówki partyjne” zajmujące się budową osiedli, zakładaniem domów kultury, organizowaniem sportu i turystyki, a przede wszystkim szerzeniem oświaty – jak założone dokładnie 80 lat temu Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, czyli TUR.

Na posiedzeniu Rady Naczelnej PPS 21 grudnia 1922 r. na wniosek Ignacego Daszyńskiego postanowiono powołać Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, które miało prowadzić działalność oświatową w środowiskach robotniczych. Nazwa nawiązywała do tradycji założonego w 1898 r. w Galicji Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza. Powoływane w Europie, szczególnie w Skandynawii, organizacje zajmujące się oświatą dorosłych często nazywały się uniwersytetami, co nie miało nic wspólnego z podszywaniem się pod szkolnictwo wyższe.

Polityka 3.2003 (2384) z dnia 18.01.2003; Historia; s. 70