Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Będziemy współpracować nad poszerzeniem Rady Bezpieczeństwa, ale we właściwy sposób i we właściwym czasie.
Tahir Kheli
doradca Condoleezzy Rice, sekretarza stanu USA
Brazylia, Niemcy, Japonia i Indie zgłosiły projekt rezolucji o poszerzeniu składu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Amerykanie projekt odrzucili i wezwali Zgromadzenie Ogólne NZ, by uczyniło tak samo. Wnioskodawcy chcą w Radzie stałych miejsc dla siebie i dwóch państw afrykańskich.

Polityka 29.2005 (2513) z dnia 23.07.2005; Świat; s. 42