Archiwum Polityki

Im mniej mniejszości, tym lepiej

Polak to ktoś, kto po prostu czuje się Polakiem – uważa 69 proc. pytanych przez CBOS respondentów. Badano ich na okoliczność przyjęcia przez Sejm ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Normuje ona prawnie sytuację mniejszości, do których, według ostatniego spisu powszechnego, przynależność deklaruje nieco ponad 1 proc. mieszkańców kraju.

CBOS interesowały wyznaczniki świadomości narodowej. Badani mogli wskazać dwie cechy. Drugim co do ważności kryterium polskości jest według respondentów posiadanie polskiego obywatelstwa (34 proc.

Polityka 29.2005 (2513) z dnia 23.07.2005; Społeczeństwo; s. 70