Archiwum Polityki

Samoobrona przed Lepperem

Samoobrona Narodu Polskiego – to najmłodsza partia zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie. To także nóż w plecy dla Andrzeja Leppera i jego Samoobrony RP. – Tak, chcemy zmarginalizować tego wodza i stojącą jeszcze za nim partię, ponieważ sprzeniewierzył się korzeniom i ideologii Samoobrony – przyznaje Tadeusz Mazanek, lider nowego ugrupowania. – My jesteśmy Samoobroną Narodu Polskiego, a tamto ugrupowanie to Samoobrona Leppera.

Polityka 30.2005 (2514) z dnia 30.07.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 17