Archiwum Polityki

Katalog bezpiecznych prezentów

Śląska Izba Lekarska dokonała, jako pierwsza w kraju, przełomu w relacjach lekarz–pacjent dotyczących sposobów dziękowania za przywrócenie zdrowia. Do tej pory między zwyczajową wdzięcznością pacjenta a łapówką dla lekarza linia była bardzo cienka. ŚIL postanowiła mocno ją nakreślić.

Wydała katalog bezpiecznych darów, które można wręczać bez obaw, że ktoś to nagra, sfilmuje i popędzi na policję z donosem o korupcji. Można więc wręczać lekarzom i pielęgniarkom kwiaty, to chyba oczywiste, ale też: książki typu pamiątkowego i ozdobne bibeloty; przedmioty własnoręcznie wykonane przez uzdolnionego pacjenta lub kogoś bliskiego (np.

Polityka 32.2005 (2516) z dnia 13.08.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 15
Reklama