Archiwum Polityki

Przymorskie życie

Pod nieco odstraszającym tytułem „Tfu, pluje Chlu!” Marcin Wroński oferuje czytelnikom dziewięć interesujących opowieści, które łącznie składają się na historię miasta Molk należącego do Pobrzeża. Nie ma w tej książce jednego, wyrazistego bohatera, lecz w każdym opowiadaniu znajdujemy wyraziście naszkicowanych bohaterów należących do różnych grup społecznych, reprezentujących rozmaite postawy życiowe. Jest jednak coś, co łączy wszystkich mieszkańców Pobrzeża – mianowicie chęć zysku i szybkiego bogacenia się, i to za wszelką cenę.

Polityka 32.2005 (2516) z dnia 13.08.2005; Kultura; s. 58
Reklama