Archiwum Polityki

Agencja kontrolowana

Nie jest prawdą, jakoby Agencja Mienia Wojskowego, jako „agencja rządowa”, działała „poza jakąkolwiek kontrolą” [„Mafijna strefa ekonomiczna”, POLITYKA 26]. AMW podlega kontroli NIK (ostatnia kontrola rozpoczęta w marcu br.) oraz Departamentu Kontroli MON (ostatnia kontrola przeprowadzona zgodnie z decyzją ministra ON z 16 marca br.) W AMW działa jednocześnie Zespół Kontroli Wewnętrznej podporządkowany bezpośrednio prezesowi Agencji.

Polityka 32.2005 (2516) z dnia 13.08.2005; Listy; s. 83
Reklama