Archiwum Polityki

Pozytywne zmiany

W artykule Mariusza Czubaja [„Studia wyższe: dziś promocja!”, POLITYKA 25] przytoczono moje wypowiedzi, ze zrozumiałych powodów, w skrótowej formie. Ponieważ uważam te sprawy za ważne dla rozwoju szkolnictwa wyższego, pozwalam sobie zwrócić na nie uwagę w nieco rozwiniętej formie.

Po pierwsze, uważam, że mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych jest korzystna zarówno dla uczelni, jak i dla samego pracownika. Pracownik ma okazję do zdobywania nowych doświadczeń i wymiany myśli w nowym środowisku, a uczelnia poprzez rotację pracowników ma szansę na wzbogacanie środowiska w nowe idee oraz ma okazję do lepszej selekcji najwybitniejszych badaczy i dydaktyków.

Polityka 32.2005 (2516) z dnia 13.08.2005; Listy; s. 83
Reklama