Archiwum Polityki

Głosy i glosy

Nie zapominajmy, że prawa kobiet są prawami człowieka.
Louise Arbour
wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka
ONZ obchodzi dziesiątą rocznicę Konferencji Pekińskiej, na której przyjęto plan działań na rzecz integracji kobiet jako pełnoprawnych uczestników życia społecznego. Od tego czasu prawa kobiet stały się zagadnieniem najwyższej wagi. Ale bilans nie jest jasny. Kobiety uczestniczą w procesach decyzyjnych, są lepiej wykształcone, żyją dłużej i w lepszych warunkach.

Polityka 36.2005 (2520) z dnia 10.09.2005; Świat; s. 44
Reklama