Archiwum Polityki

W obronie Solidarności

To kolejna interesująca książka Jana Skórzyńskiego, historyka i dziennikarza, którego pasjonują dzieje ostatnich kilkudziesięciu lat, a już zwłaszcza poznawanie procesu – po stronie władzy i przede wszystkim Solidarności – dochodzenia do 1989 r. i do Okrągłego Stołu. Także w tym zbiorze wcześniej publikowanych tekstów autor pokazuje, jak można umiejętnie łączyć standardy naukowe historyka i zręczność dziennikarską. Poza tym przy wszystkich emocjach, jakie niosą Jana Skórzyńskiego, rzetelnie i z dystansem pokazuje on wielotorową drogę Solidarności do wolności oraz równoległą drogę władzy.

Polityka 36.2005 (2520) z dnia 10.09.2005; Kultura; s. 58
Reklama