Archiwum Polityki

Z pewną taką nieśmiałością

Według CBOS blisko połowa Polaków (46 proc.) opowiada się za prawnym usankcjonowaniem związków gejów lub lesbijek, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom. Niemal taka sama grupa (44 proc.) sprzeciwia się sformalizowanym związkom homoseksualistów. Przyznanie parom gejów lub lesbijek prawa do zawierania małżeństw skłonna jest zaakceptować jedna piąta (22 proc.) badanych. Blisko trzy czwarte (72 proc.) jest temu przeciwnych.

Tylko jedna szósta ankietowanych (16 proc.

Polityka 36.2005 (2520) z dnia 10.09.2005; Społeczeństwo; s. 80
Reklama