Archiwum Polityki

Widmo Czyngis-chana

Amerykański historyk John Man pisze w swojej świetnej skądinąd biografii Czyngis-chana o jego polityce: „Zniszczenie stanowiło część strategii. Czasami miało ono kontekst osobisty, gdy jakiś wódz lub miasto dopuściło się ciężkiej zbrodni, ale częściej pozostawało bezosobowe, zrodzone z niezłomnego poczucia wyższości nie tyle nad jedną grupą, ile nad wszystkimi. Rasizm ma charakter selektywny, czyli w przypadku Mongołów nie występował. Absolutnie każdy musiał darzyć ich szacunkiem (postawą taką charakteryzowały się również inne narody u szczytu potęgi, na przykład Brytyjczycy około 1900 r.

Polityka 38.2005 (2522) z dnia 24.09.2005; Stomma; s. 108