Archiwum Polityki

Nielubiani sąsiedzi

Według CBOS Polacy mają poczucie, że żyją w życzliwym otoczeniu, w kraju, który ma w większości dobrych i przyjaznych sąsiadów. Bardzo rzadko (3 proc. respondentów) wyrażają opinię, że większość sąsiednich krajów jest Polsce niechętna.

W ciągu ostatnich miesięcy zdecydowanie pogorszyło się postrzeganie stosunków polsko-rosyjskich. Po raz pierwszy od kilku lat większość badanych (57 proc.) uważa, że są one złe.

Za najbardziej przyjazną Polsce uważa się Słowację (69 proc.

Polityka 39.2005 (2523) z dnia 01.10.2005; Społeczeństwo; s. 100