Archiwum Polityki

Zagłosowanie

Występował już wcześniej, ale rozprzestrzenił się i upowszechnił ponad miarę tolerancji dopiero w okresie wyborów, ohydny potworek językowy „zagłosować”. Spikerzy telewizyjni, politycy i sztabowcy wyborczy zgodnym chórem „zagłosują”, „zagłosowali”, „radzą zagłosować” etc. Otóż nie ma takiego wyrazu w pięknym języku polskim. Występuje tu, owszem, „zagłosić”, co znaczy (o psie myśliwskim): „oznajmić głosem (szczekaniem) o znalezieniu zwierzyny, tropu; zaszczekać”.

Polityka 39.2005 (2523) z dnia 01.10.2005; Stomma; s. 109