Archiwum Polityki

Oświadczenie Międzynarodowego Instytutu Prasy

International Press Institute (Międzynarodowy Instytut Prasy – IPI), ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca wydawców prasy, dyrektorów pracujących w środkach masowego przekazu oraz czołowych dziennikarzy z ponad 112 krajów, jest zaniepokojona liczbą ostatnich działań na drodze prawnej przeciwko mediom. (...) IPI pragnie zwrócić uwagę, że w przypadku spraw wytoczonych przeciwko „Polityce” i „Gazecie Wyborczej” (oświadczenie wymienia również sprawę wytoczoną tygodnikowi „Wprost” przez firmę J&S domagającą się 2,5 mln euro odszkodowania – red.

Polityka 40.2005 (2524) z dnia 08.10.2005; Do i od Redakcji; s. 113
Reklama