Archiwum Polityki

Amaranty pod szyją

Styl Księstwo Warszawskie, choć wtórny, eklektyczny, prowincjonalny, niespodziewanie okazał się bytem niezwykle trwałym. Nie tylko przeżył samo Księstwo, ale ma na nas wpływ także dziś.

Każdego dnia na internetowych aukcjach antyków kupić można meble, świeczniki, szkła, srebra, numizmaty, ryciny, określane jako Księstwo Warszawskie. Czasem opatrzone dopiskami „orzeł” lub „Napoleon”, wskazującymi cechy charakterystyczne owego stylu. Polskie godło narodowe na świeczniku lub pucharze akcentuje patriotyzm. Litera „N” sławi cesarza, który przywrócił Polakom pod rozbiorami nadzieję na wolność i stworzył im pewną formę państwowości, sam pisząc konstytucję.

Polityka 32.2007 (2616) z dnia 11.08.2007; Kultura; s. 92