Archiwum Polityki

Katedra dla bp. Mirona

Biskup bez własnej katedry przypomina ministra bez teki. Takim biskupem jest bp Miron, prawosławny ordynariusz wojskowy. Nasi żołnierze wyznania prawosławnego mają biskupa polowego od 1994 r. Powołano wtedy Prawosławny Ordynariat WP, który dziś ma 7 wojskowych parafii. Służy w nim 25 kapelanów, dyrygentów chórów i psalmistów (kilku sprawuje duchową opiekę nad służbami MSWiA). To więcej niż przed wojną, kiedy w wojsku było jedynie 17 etatów dla prawosławnych kapłanów, zaś obywateli wyznania prawosławnego mieliśmy kilka razy więcej.

Polityka 41.2007 (2624) z dnia 13.10.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 7