Archiwum Polityki

Bezpartyjna ambona

Jeśli wierni z archidiecezji krakowskiej uznają, że ksiądz na kazaniu agituje za którąkolwiek z partii, mogą to zgłaszać do kurii. Księża będą upominani. Przed ostatnimi wyborami samorządowymi do krakowskiej kurii wpływały skargi z Podhala na proboszcza, który promował jednego z kandydatów na burmistrza. Kuria ostro upomniała kapłana i pouczyła, co na ten temat głosi nauka społeczna Kościoła. W trwającej kampanii wyborczej zarówno w archidiecezji warszawskiej, jak i krakowskiej nie było jeszcze żadnych sygnałów od wiernych.

Polityka 41.2007 (2624) z dnia 13.10.2007; Flesz. Ludzie i wydarzenia; s. 8