Archiwum Polityki

Bogacimy się

GUS wyliczył, że dochody gospodarstw domowych w 2006 r. wzrosły realnie (czyli po uwzględnieniu inflacji) o 8,5 proc. Na jedną osobę w rodzinie przypada średnio 835 zł. Najszybciej poprawia się rolnikom, których dochody wzrosły aż o 13 proc. Tuż za nimi sytuują się osoby pracujące na własny rachunek (wzrost dochodów o 12 proc.). W rodzinach pracowniczych dochody podniosły się tylko o 6,7 proc., emerytów i rencistów o 7,6 proc. Mimo to ok. 15 proc. rodzin ciągle kwalifikuje się do przyznania im pomocy społecznej. Rok wcześniej było to 18 proc.

Polityka 24.2007 (2608) z dnia 16.06.2007; Rynek; s. 44
Reklama