Archiwum Polityki

Ranking wyższych uczelni 2007

Już po raz ósmy prezentujemy ranking najpopularniejszych kierunków studiów. Mamy nadzieję, że będzie pożyteczną wskazówką dla kandydatów, ich bliskich i wszystkich zainteresowanych szkolnictwem wyższym w Polsce. Oprócz wyników analizujemy tendencje na rynku edukacyjnym. Zamieszczamy też rady tych, którzy wiedzą najlepiej – czyli studentów – czym się kierować przy wyborze uczelni.

Jak powstał ranking?

Tegoroczny ranking „Polityka” przygotowała – po raz pierwszy – własnymi siłami (przedtem robili go dla nas naukowcy z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) i według zmodyfikowanej metodologii. Nasz formularz (znalazło się w nim 61 pytań) skonstruowaliśmy odwołując się do dwóch głównych kryteriów: statusu szkoły (publiczna – niepubliczna) oraz kierunku studiów. Podobnie jak w poprzednich latach porównujemy siedem kierunków studiów: ekonomię-zarządzanie, informatykę, pedagogikę, politologię, prawo, psychologię oraz socjologię. Oznacza to, że nie zestawiamy uczelni, lecz jedynie wybrane, popularne kierunki, które można na nich studiować.

Prosiliśmy konsekwentnie o przedstawianie danych za rok akademicki 2006/2007. Zgromadziliśmy odpowiedzi z 334 kierunków, odpowiednio – 177 dla uczelni publicznych oraz 157 dla szkół niepublicznych.

Zasadnicze zmiany, które wprowadziliśmy w metodologii tegorocznego rankingu, dotyczą zastosowanych kryteriów porównywania. Po konsultacji z pracownikami szkół wyższych oraz studentami postanowiliśmy uprościć zasady, decydując się oceniać poszczególne kierunki studiów według trzech kryteriów:

• pozycji akademickiej,
• siły kadry,
• przyjaznego studiowania.

Jakie elementy składały się na ocenę w ramach każdego z kryteriów i jak wyliczaliśmy sumę punktów przyznaną poszczególnym szkołom, czytaj na www.polityka.pl „Jak powstał ranking – metodologia”. Uwaga! Ponieważ zastosowany system ocen jest systemem względnym (kierunki porównywano do najlepszego), nie można bezpośrednio zestawiać rankingu szkół publicznych z niepublicznymi. Gdyby np. na obu listach na kierunku informatyka jakieś dwie szkoły uzyskały tę samą liczbę punktów, nie oznacza to, że reprezentują ten sam poziom.

Polityka 24.2007 (2608) z dnia 16.06.2007; s. 57
Reklama